Home

Platanlønn

  Acer pseudoplatanus
Sycamore
Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2005 Foto Norman Hagen Skotfoss, Skien juni 2002 Foto Tove Hafnor Dahl Arendal mai 2010

Platanlønn er en fremmed art som er vurdert av Artsdatabanken på Fremmedartlisten med svært høy risiko (SE)

Latinsk navn pseudo = falsk
Familie Aceraceae - Lønnefamilien
Karakteristika

 

Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse, voksested  
Foto Kristin Vigander AK Ås mai 2006 Foto Kristin Vigander Tøyen, Oslo mai 2008 Foto Tove Hafnor Dahl AA Arendal mai 2010
 
Foto Kristin Vigander Bygdø mars 2007 Foto Kristin Vigander AK Spira april 2013 Foto Kristin Vigander Torbiere del Sebino Iseo Italia juli 2017