Home

Polarjonsokblom

Silene involucrata ssp. furcata

Spetsbergsblära
Vahls Pragtstjerne

Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Vestpynten juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Vestpynten juli 2013
  Polarjonsokblom er en underart av småjonsokblom.
Latinsk navn  
Familie Carophyllaceae - Nellikfamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel og stengelblad kjertelhåret. Nederste blad kantet eller snaut. En eller 2-3 opprette blomster.
Størrelse 5-20 cm.
Andre som ligner  
Utbredelse Svalbard: I fjordstrøk på vest- og nordkysten . Tørr tundra og rasmark. Spredd i indre strøk på Spitsbergen.
 
Foto Kristin Vigander Svalbard Diabasodden juli 2013