Home

Pollsivaks

Schoenoplectus tabernaemontani
Grey club-rush

Foto Kristin Vigander VE Nalum juni 2008 Foto Kristin Vigander VE Nalum juni 2008 Foto Kristin Vigander VE Nalum juni 2008

Latinsk navn
Familie Cyperaceae - Starrfamilien
Karakteristika Strå trinne, bladløse, blågrønne, 4-5 mm tykke. Topp rødbrun, tett. Støttebladet når ikke, - eller bare litt - over akssamlingen. Dekkskjell med rødbrune kjertelvorter, mest rundt midtnerven.
Størrelse 0.5-1.5 m
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Brakkvannsdammer, grunne brakkvannsviker