Home

Pølstarr

Carex mackenziei
Norway sedge

Foto Kristin Vigander Steigen juli 06 Foto Kristin Vigander Steigen juli 06 Foto Kristin Vigander NO Vega juli 2008

GRUPPE 2 SEKSJON GLAREOSAE
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Grisne tuer, ofte med liggende jordstengler. Blad gulgrønne og flate, 2-4 mm brede. Strå grove, buttkantet, utbøyde. Akssamling avlang, noe grissen, av 3-6 aks. Hannblomster bare nederst på toppakset, som er noe større enn de andre. Dekkskjell gulbrune med smal hinnekant, butte.
Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Strandeng, mest i og omkring brakkvannspøler.
 
 
Foto Kristin Vigander NO Dønna juli 2008 Foto Kristin Vigander VF Nalum juli 2008