Home

Prestekrage

Leuchantemum vulgare
Oxeye Daisy
Foto Kristin Vigander Halden september 05 Foto Kristin Vigander Jar juli 02 Foto Kristin Vigander Jar juli 02
   
Dato
Latinsk navn leuchos = hvit, anthemos = blomst
Familie Kurvblomstfamilien
Karakteristika

Høyde
Andre som ligner Hvitgåseblom , Balderbrå
 
    Foto Kristin Vigander Frøya juli 2019
 
   
Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019