Home

Rabbestarr

 
  Carex glacialis  
Glacier sedgeDvergstör
   
Fra Islands flora    
 

Rabbestarr er rødlistet nær truet (NT) 2022

Latinsk navn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

 

Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse