Home

Rabbesyre (Fjellsmåsyre)

Rumex acetosella ssp. arenicola
Sandsyra
Foto Kristin Vigander OP Flåmsætrin aug 2012 Foto Kristin Vigander OP Flåmsætrin aug 2012 Foto Kristin Vigander OP Flåmsætrin aug 2012
   
Latinsk navn  
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika Flerårig. Særbu. Blad smalt eggformet til bredt linjeformet, oftest uten eller med svært korte fliker. Planten ofte sterkt rødfarget. Stengel opprett. Grener i blomsterstanden opprett, særlig hos hannplanter. Blomsterstand og fruktdekkblad med purpurrøde kjertler.
Størrelse 5-20 cm
 
Foto Kristin Vigander OP Flåmsætrin aug 2012 Foto Kristin Vigander OP Flåmsætrin aug 2012