Home

Raigras

Lolium perenne
Perennial rye-grass
 
Foto Kristin Vigander RO Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander RO Lista juni 2006  
   
Latinsk navn  
Familie Poaceae-gressfamilien
Karakteristika Flerårig. Grisne tuer eller matter. Blad tykke og mørkegrønne, blanke under, uten bladører. Slirehinne 1-2 mm lang. Strå knebøyde, glatte, oftest ugrenet. Småaks ikke innsenket i midtaksen, ca 10 mm langt med 4-10 blomster. Ytteragn 7-nervet, når til toppen av nederste inneragn.
Størrelse 20-60 cm
Voksested og utbredelse Innført i nyere tid som fôr - og plengress i kunsteng, beitemark, plen og på veikanter. Vanlig og bofast i lavlandet sørpå.