Home

Rødkjeks

Torilis japonica
Upright Hedge-parsley
Rödkörvel
Hvas Randfrø
Punakatko
Foto Kristin Vigander Jar juli 2002 Foto Kristin Vigander Jar juli 2002 Foto Kristin Vigander Jar juli 2002
   
Latinsk navn Torilis er et kjent kunstord, som ikke betyr noe. Japonica = japansk.
Familie Skjermplantefamilien
Karakteristika 1-årig. Stengel tett, ruhåret. Bladfliker lansettformet, tannete og med utdratt endeflik. Skjerm med 5-12 stråler. Storsvøp med få, småsvøp med mange sylspisse blad. Kronblad hvite elller rosa. På Vestlandet mest inne i de tørre fjordarmene, sjelden ute ved kysten.
Størrelse 30-90 cm
Andre som ligner Hundekjeks.(Rødkjeks vokser på tørrere steder enn hundekjeks, ofte i urer og tørt kratt. Bladene til rødkjeks har en underlig. grågrønn, 'død' farge).
Utbredelse Ganske vanlig på åpen, næringsrik jord til Levanger.
Foto Kristin Vigander Lårdal juli 2007 Foto Kristin Vigander Jurmala, Latvia juli 2019 Foto Kristin Vigander Jurmala, Latvia juli 2019