Home

Rødknapp

Knautia arvensis
Field Scabious
Foto Kristin Vigander Jar juni 2001 Foto Kristin Vigander Eiker juni 2007 Foto Kristin Vigander Eiker juni 2007
Funnsted Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Caprifoliaceae - Kaprifolfamilien
Karakteristika Blomsterstand i korg. Korg flattrykt, 3-4 cm bred, med agner mellom de blekfiolette blomstene, Kroner 4-flikete. Kantblomster store. Bladrosett overvintrende, blågrønn. Stengel hårete. Nedre stengelblad hele eller spredt tannete, øvre flikete.
Størrelse 30-80 cm
Utbredelse
Andre som ligner Blåknapp, bakkeknapp
Foto Kristin Vigander Hovedøya juni 2008 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Svartorseter juni 2017