Home

Rød skogfrue

Cephalanthera rubra
Red helleborine
Foto Kristin Vigander Solbergfjellet Nedre Eiker
Funnet av Steinar Samsing Myhre
juni 2007  

Svært sjelden - sterkt ruet (EN) 2022

Latinsk navn
Familie Orchidaceae - orkidefamilien
Karakteristika Blad mørkegrønne, de midtre ca 1-2 cm brede og ca 8-10 cm lange. Fruktknute og øvre del av stengel fint småhåret. Blomster store og rosenrøde med spiss leppe.
Høyde 20-50 cm
 
  Foto Kristin Vigander BU Bjerkedokk Eiker juni 14