Home

Rosettkarse

  Cardamine hirsuta
Hairy bitter-cress
 
Foto Kristin Vigander AA Merdø mai 2012 Foto Kristin Vigander AA Merdø mai 2012  
   
Latinsk navn  
Familie Brassicaceae - Korsblomstfamilien
Karakteristika Ettårig. Mangebladet rosett som ikke visner tidlig. 2-4 små stengelblad. Hår på stengel og blad tynne, jevnt smale. Skulper opprette, kortskaftet, når høyt over topp-blomstene. (Kilde Lid-Lid)
Størrelse 5-25 cm
Andre som ligner Skogkarse
Utbredelse Nokså vanlig i kyststrøk fra Hvaler og Frogn til Trøndelag. Kratt og skogkanter, berg. Ugress i hager.
 
Foto Jan Ove Aase Egersund mai 2010 Foto Jan Ove Aase Egersund mai 2010 Foto Jan Ove Aase Egersund april 2005
 
Foto Kristin Vigander Bekkestua mai 2005 Foto Kristin Vigander Bekkestua mai 2005 Foto Kristin Vigander Bekkestua mai 2005
 
  Fra Islands flora