Home

Russesvalerot

Vincetoxicum rossicum
Hovedøya september 05 Kristin Vigander Hovedøya september 05 Kristin Vigander Hovedøya september 05 Kristin Vigander
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Asclepiadaceae - Svalerotfamilien
Karakteristika Flerårig. Blad motsatte, hele. Blomster i små, sidestilte kvaster, radiærsymmetriske. Krone 5-talig med en liten bikrone. Fint håret stengel, med hvit saft. Krone brundrød.
Størrelse 50-150 cm
Andre som ligner Kan ikke forveksles med andre arter.
Utbredelse

Innført, trolig som prydplante. Naturalisert i småskog, kratt og på grus på baserik grunn. Flere steder på Nesodden. i Oslo, Oppgeård. Ett sted i Drammen.
2007: Har vært i voldsom ekspansjon de siste 10 årene, og fremstår nå som trussel mot den naturlige vegetasjonen på de kalkrike områder i indre Oslofjord. (Blyttia 2/2007)