Home

Rustsivaks

Blysmopsis rufa
Saltmarsh flat-sedge
Foto Kristin Vigander NO Lundeøya juli 2006 Foto Kristin Vigander ØF Asmaløy Hvaler juni 2007 Foto Kristin Vigander ØF Asmaløy Hvaler juni 2007
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika Flerårig. Krypende jordstengler med strå i rekker, oftest i tette matter. Strå runde, glatte. Blad smale og renneformet, 1-2 mm brede, spriker ut fra grunnen av strået, Aks i to rader samlet i et toppstilt, avlangt hodeformet, 1-2 cm lang akssamling. Nedre støtteblad enten brunt og kort eller noen ganger grønt og lengre så det kommer over akssamlingen, Aks mangeblomstret, blomster skruestilte.
Voksested Strandeng, sjelden i rikmyr og fuktig beitemark litt opp fra kysten. Vanlig langs kysten til TR Lyngen og Tromsø.
Størrelse 5-40 cm
Andre som ligner
   
  Foto Kristin Vigander ÆF Spjærøy Hvaler mai 2009