Home

Rusttjønnaks

Potamogeton alpinus
Red pondweed
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Potamogetonaceae - tjønnaksfamilien
Karakteristika Hele planten noe rustbrun. Stengel forgrener seg mot toppen med jevnhøye grener. Undervannsblad sittende, smalt lansettformet, kileformet nede og butte oppe. Flyteblad bredest ovenfor midten og butte, kileformet mot grunnen, kortskaftet. Slirehinne 2-4 cm lang, faller nokså tidlig av. Aks langskaftet, rustbrunt.
Voksested Grunt vann i bekker, dammer og sjøer, lite næringskrevende-
Størrelse 0.3-1 m
Andre som ligner