Home

Ryllsiv

Juncus articulatus
Jointed rush
Foto Kristin Vigander Vindfjell aug 2005 Foto Kristin Vigander Oterøya september 2006 Foto Kristin Vigander Oterøya september 2006
 
Latinsk navn artikulatus = 'med ledd'
Familie Sivfamilien
Karakteristika Flerårig. Tuer eller tette matter. Hele planten er oftest grønn. Blad runde, 1.5-2 mm brede eller bredere, med tydelige knuter, tykkere og med mer tydelige knuter enn hos skogsiv. Strå sprikende eller opprette, med 3-6 stråblad. Kvast rikblomstret med blomster i små hoder å sprikende grener. Blomsterblad gråbrune.
Størrelse 20-70 cm
Andre som ligner Skogsiv
Utbredelse Sumpskog, fuktig beitemark
 
   
Foto Kristin Vigander VF Hvasser august 2009