Home

Rynkerose

Rosa rugosa
Japanese rose
Vresros
Rynket Rose
Kurttulehtiruusu
Foto Kristin Vigander Ringenäs Sverige juni 2013 Foto Kristin Vigander Ringenäs Sverige juni 2013 Foto Kristin Vigander Ringenäs Sverige juni 2013

Den virtuelle flora

Rynkerose er svartelistet og vurdert med høy risiko

Latinsk navn
Familie Rosaceae - rosefamilien
Karakteristika  
Voksested  
Størrelse  
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander Ringenäs Sverige juni 2013 Rynkerose sprer seg og er svært vanskelig å få has på. Her har den tatt helt over havstranden, og utkonkurrerer den sjeldne kubjella. Foto Kristin Vigander Sandøya (Tjøme) juni 2013