Home

Rynkesyre

Rumex rugosus
Foto Kristin Vigander VF Larvik juli 2006 Foto Kristin Vigander VF Larvik juli 2006 Foto Kristin Vigander VF Larvik juli 2006
Den virtuelle flora om Rumex
Latinsk navn
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika

Fra Blyttia nr 4.2009:


Syre-arten Rumex rugosus Campd. (figur 1) er ikke omtalt i siste Lid (Elven i Lid & Lid 2005), men har i den norske 2007-utgaven av Gyldendals store nordiske flora (Mossberg & Stenberg. 2007) fått navnet rynkesyre. Dette navnet er nå blitt offisielt i Artsdatabankens navnedatabase for karplanter (http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Sok. aspx), selv om vi nok synes salatsyre er et bedre navn.
Rynkesyre er grundig beskrevet i Flora Nordica (Nilsson 2000, s. 297). En forenklet utgave av denne beskrivelsen er med i Mossberg & Stenberg
(2007, s. 102). Her står det (noe forkortet): «Rynkesyre, tilfeldig forvillet kulturplante. Grunnblad 8–17 cm, 2–4 ganger så lange som brede med bredt avrundete grunnfliker; litt kjøttfulle. Blomsterstand rikt forgreinet. Fruktdekkblad 2,4–4 mm, tynne, brun-rødlige med lite korn».
Rynkesyre hører med til engsyre-gruppa (underslekt Acetosa (Meisn.) Rech.f.). Den er ikke viltvoksende noe sted, men regnes som en art (eventuelt kultivar) som er avlet frem fra én eller flere arter innen engsyre-gruppa (Nilsson 2000). Den er altså mindre og mer saftig enn de grove høymolene og større enn de puslete småsyrene.
I vegetative trekk minner den mest om ei saftig engsyre, i blomsterstanden mest om ei storsyre med sin ganske store, forgrenede og buskete topp.
Formelle skillekarakterer mellom disse tre syreartene er grundig behandlet av Nilsson (2000). Han påpeker at rynkesyre morfologisk sett ligger klart nærmest storsyre. Det er også denne siste arten
man umiddelbart vil ta rynkesyre som – bortsett fra at den er litt for grov og saftig.
Den mest åpenbare forskjellen i forhold til storsyre er rynkesyras blad som er breiere, mer saftig grasgrønne og med avrundede bladfliker – ikke med storsyras mer eller mindre bakoverettede bladfliker.
Rynkesyras saftighet gjør at man umiddelbart forstår at ei slik plante egner seg som salatvekst.
Voksested  
Størrelse  
Andre som ligner Engsyre
Foto Kristin Vigander VF Larvik juli 2006 Foto Kristin Vigander VF Larvik juli 2006 Foto Kristin Vigander VF Larvik juli 2006