Home

Rypebunke

Vahlodea atropurpurea

Lapptåtel
Rypebunke
Lapinlauha
Foto Norman Hagen Lom aug 2008 Foto Kristin Vigander OP Besstrondfjell august 2012 Foto Kristin Vigander OP Besstrondfjell august 2012
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Grisne matter, ofte enslige strå. Blad korte, flate og myke. Slirehinne 1-3 mm lang, tverr. Topp slakk, åpen, lyst til mørkt purpurfarget, med få grener og småaks bare ut mot endene av grenene. Ytteragner lange og spisse, nesten dobbelt så lange som inneragnene. Inneragner med hår ved grunnen og en kort snerpe festet ovenfor midten.
Voksested Tidlig gressnøleie, fuktig vierkjerr, gressmark langs vassdrag, beitemark og stier i fjellet, mest på basefattig grunn.
Størrelse 15-30 cm
Andre som ligner
 
   
Foto Kristin Vigander OP Besstrondfjell august 2012