Home

Rypestarr

Carex lachenalii
Hare's-foot sedge
Ripstarr
Rype-Star
Riekonsara
Rjúpustör
Foto Kristin Vigander Sulitjelma juli 2008 Foto Kristin Vigander Sulitjelma juli 2008 Foto Norman Hagen Lom august 2004
GRUPPE 2 SEKSJON GLAREOSAE -
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer med stive, utbøyde strå. Blad gulgrønne til grågrønne, flate, 1-3 mm brede. Akssamling av 2-4 aks, tett og avlang, toppakset litt tilspisset. Hannblomster nederst i akset. Dekkskjell butte, mørkebrune med smal hinnekant og lysebrun nerve. Fruktgjemme 2.5-4 mm langt, brunt, med utydelige nerver og et kort, glatt nebb med en sprekk på utsiden.
Utbredelse Snøleie, fuktig gressmark og bekkekanter, mest på basefattig grunn.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander Grimsdalen august 2009 Foto Kristin Vigander Grimsdalen august 2009 Foto Kristin Vigander TR Helligskogen/Galggojavrit august 2015