Home

Salturt

Salicornia europaea
Common glasswort

Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Soppekilen juli 2007
 
Navn Salicornia av latin sal=salt og cornia= horn. Eropaea betyr europeisk
Familie Amarantaceae - Amarantfamilien
Karakteristika Ettårig plante, med motsatte, gjennomskinnelige små blader oppover den sukkulente stengelen, grener parvis motsatt. Grener ofte rette, sprikende eller opprette. Ledd noe konvekse, bredest rundt midten, øverst med en smal, lyserød hinnekant som er opp til 0.2 mm bred. Toppskudd oftest jevnbredt ut mot den butte enden og har oftest 3-12 ledd med blomster. Midtblomsten er mye større enn sideblomstene, slik at vinkelen mellom dem er 90 grader eller mer. Planten har en utpreget saltsmak.
Størrelse 5-15 cm
Forvekslingsarter Kan forveklses med fjæresalturt. Denne kan brukes på samme måte som salturt.
Voksested Strandeng og saltholdige leirbanker i tidevannsbeltet, slik at den står under vann ved flo sjø. Kan danne tette bestander.
Utbredelse Nokså vanlig på havstrand fra Oslofjorden til Troms.
Innholdsstoffer Høyt mineralinnhold
Spiselighet og bruk Stenglene er sprø og saftige og spises helst rå i salat eller som garnityr. Den salte smaken egner seg godt i grønnsaksalater. Salturt kan også kokes og brukes som tilbehør til kjøtt- og fiskeretter.