Home

Sandløvetann

Taraxacum seksjon Erythrosperma

 
Foto Kristin Vigander OS Bygdø mai 2005
Taraxacum brachyglossum
Foto Kristin Vigander OS Bygdø mai 2005
Taraxacum brachyglossum
 
Seksjon Erythrosperma - sandløvetenner
Tre artsgrupper med 20-25 småarter i Norge.
Latinsk navn
Familie Asteraceae - kurvblomstfamilien
Karakteristika Små til mellomstore planter. Blad grunt tannet til dypt fliket med opp til 6 par hovedfliker. Kurvdekkblad grønne, med et horn eller en pukkel nedenfor spissen. Alle kurvdekkblad ligger inntil kurven, de ytre er mye kortere enn de indre. Kroner flate (ikke sammenrullet i toppen), de ytre med rødlig eller grålig stripe på undersiden. Frukt liten, grågul eller oftere rød, omtrent halvparten så lang som resten av frukten.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Artene vokser mest i tørr eng, på sandgrunn eller på berg i lavlandet langs kysten og i tørre dalføre.
 
 
  Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009