Home

Sandsiv

Juncus balticus
Baltic rush

Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006
 
Latinsk navn
Familie Sivfamilien
Karakteristika  
Størrelse
Andre som ligner Trådsiv. Hybrider mellom disse kan forekomme
Utbredelse og voksested
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Lundeøya, Salten juli 2006 Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008
 
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile august 2019