Home

Sandskjegg

Corynephorus canescens
Grey hair grass

Foto Kristin Vigander VA Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander VA Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander VA Lista juni 2006

Sandskjegg er rødlilstet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Flerårig. Blågrått og hårløst gress i tette tuer. Blad stive, sammenrullet. Strå knebøyde. Øverste stråbladslire tydelig oppblåst. Topp llitt spraglet av de lyst blågrønne agnene og de mørkfiolette pollenknappene, smal etter blomstringen. Småaks toblomstret, begge blomster tokjønnet. Ytteragner omtrent dobbelt så lange som blomstene.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Erodert sandjord, mest i sanddyner, basefattig grunn. Sørlig. Svært sjelden.
 
   
Foto Kristin Vigander VA Lista juni 2006