Home

Sandskrinneblom

  Arabidopsis arenosa
Sand Rock-cress
Sandtrav
Almindelig Sandkarse
Hietapitkäpalko
Foto Kristin Vigander Ås mai 2006 Foto Kristin Vigander Ås mai 2006 Foto Kristin Vigander Ås mai 2006
   
Latinsk navn  
Familie Brassicaceae - Korsblomstfamilien
Karakteristika Stengel opprett, forgrenet, hårete nederst. Oftest ettårig. Rosettblad fjærdelte med stor, avlang endeflik, stjernehåret og med lange, ugrenete hår. Kronblad hvite til lyst rødfiolette, uten gul flekk ved grunnen, 6-8 mm lange og med et par tenner ved grunnen. Skulpe 2-4 cm lang.
Forvekslingsart Svensk skrinneblom
Størrelse 15-40 cm
Utbredelse og voksested Innført. Bufast ugras langs veier og jernbaner, naturalisert. I rask spredning østfra inn i Norge. Nokså vanlig på Østlandet og Sørlandet.
 
Foto Knut Pettersen Foto Kristin Vigander BU Gol juli 2012 Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012