Home

Sandstarr

Carex arenaria
Sand sedge

    Foto Kristin Vigander VE Nalum juni 2008
Den virtuelle floraen
GRUPPE 2 SEKSJON AMMOGLOCHIN
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Lange, krypende jordstengler, ca 3 mm tykke, og strå i rekke. Blad lange, trådsmale og krøllete, 1.5-3 mm brede. Akssamling avlang, blekbrun, av 5-15 aks. Nedre aks rent hunnlige, midtre tokjønnet med hannblomster øverst, øvre aks rent hannlige. Dekkskjell rødbrun med grønn nerve. Fruktgjemme 4-5.5 mm langt, bredt vingekantet på midten, med langt, rutt og kløyvt nebb.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Sandstrand og sanddyner, noen ganger i åpen furuskog på sand nær sjøen.
 
Foto Kristin Vigander Sverige Ringenäs juni 2013 Foto Kristin Vigander S Koster juni 2013 Foto Kristin Vigander S Koster juni 2013
 
   
Foto Kristin Vigander S Koster juni 2013