Home

Seterfrytle

Luzula multiflora ssp frigida
Heath wood-rush
Säterfryle
Mangeblomstred Frytle
Nurmipiippo
Vallhæra
Foto: Kristin Vigander Oppdal juli 2008
Bestemt av Kåre Homble
Foto: Kristin Vigander Oppdal juli 2008
Bestemt av Kåre Homble

Foto: Kristin Vigander Oppdal juli 2008
Bestemt av Kåre Homble

 
Latinsk navn
Familie Juncaceae - sivfamilien
Karakteristika Tette tuer, uten krypende jordstengel. Blad flate, 2-4 mm brede, hårete, fint og ujevnt tannete i kanten. Bladspiss slett. Strå rake og stive, oftest flere sammen. Blomsterhode runde eller avlange, på rette og stive skaft. Nederste støtteblad oftest kortere enn akssamlingen. Blomsterblad spisse og hinnekantete, de indre og ytre omtrent jevnlange, 2.5-3 mm, omtrent jevnlange med kapselen. To underarter: Vanlig engfrytle (ssp. multiflora) og seterfrytle (ssp. frigida).

Seterfrytlen har blomsterblad litt lysere enn den svarte kapselen. Kapsel matt, pyramideformet. Frøene er litt smalere enn hos ssp. multiflora.
Størrelse 10-30 cm
Underarter Vanlig engfrytle (ssp multiflora), Seterfrytle (ssp frigida)
Andre som ligner
Utbredelse Eng- og beitemark. Vanlig i fjellet og åstrakter
 
Foto Kristin Vigander NO Salten juli 2005 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012