Home

Setermjølke

Epilobium hornemannii
Hornemanns willowherb
Fjälldunört
Mos-Dueurt
Pohjanhorsma
Heiðadúnurt
Foto Kristin Vigander NO Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander NO Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander OP Sjoadalen aug 2012
 
Latinsk navn  
Familie Onagraceae - mjølkefamilien
Karakteristika Korte, tynne underjordsrenninger. Tynn stengel. Blad tynne, mørkegrønne og buktannet, hårløse. Små blomster. Kronblad 4-6 mm, rødfiolette. Frø med fine papiller (skiller den fra dvergmjølke og kildemjølke)
Størrelse 10-30 cm
Utbredelse Sumpskog, kilde, myr og tidlig snøleie.
Andre som ligner Kildemjølke, men denne har større blomster, grovere underjordsstengler, tykke mørkegrønne blad
 
Foto Norman Hagen Lom juli 2004 Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander