Home

Seterstarr

  Carex brunnescens
Brownish sedge
Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander Birtavarre Troms august 2009 Foto Kristin Vigander TR Salangen september 2011
   
  GRUPPE 2 SEKSJON FOETIDAE
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer. Blad smale, grønne, 1-2 mm brede, gulner. Strå tynne og slakke. Akssamling av 4-7 runde, litt piggete aks. Ofte tette sammen øverst, men tydelig skilt nederst. Hannblomster nederst i akset. Nedre støtteblad som en kort bust. Dekkskjell brune og glinsende med grønn midtnerve.
Utbredelse  
Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Gråstarr
 
   
Foto Kristin Vigander Salten juli 2005