Home

Setersyre

  Rumex acetosa ssp lapponica
Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander Salten juli 2005
Informasjon i den Virtuelle floraen.
Latinsk navn  
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika Stengel med 4-6 fullt utviklete, ofte 3-10 cm brede blad med tverr eller hjerteformet grunn. Grunnblad kan være nesten like brede som lange. Blomsterstand bred, ofte med utbøyde grener.
Størrelse 30-120 cm
Utbredelse Fjellskog og vierkratt, noe næringskrevende.
Andre som ligner Engsyre
 
   
Foto Kristin Vigander Salten juli 2005