Home

Shetlandsøyentrøst

  Euphrasia arctica

Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
   
Familie Orobanchaceae - Snylterotfamilien
Karakteristika  
Utbredelse Arten synes være nokså vanlig i kyststrøk fra Agder til Nordland. Den er knyttet til åpent hei- og kystlandskap og kanskje noe i tilbakegang på grunn av gjengroing. 
Andre som ligner