Home

Sjøsivaks

  Schoenoplectus lacustris (scirpus lacustris)
Common club-rush
 
Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006 Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006  
   
Latinsk navn kommer av gresk skhoinos (siv) och plektos (matte). Lacos = sjø
Familie Starrfamilien
Karakteristika Fleråring. Vokser i vide matter med lange, tykke jordstengler. Strå høye og runde, 7-10 mm tykke, med slireformet blad, bare det øverste med en liten plate. Blomsterstand med ett støtteblad som ser ut som en forlengelse av strået. Akssamling tett, med ulike lange grener, hver med 1-3 aks. Bladslirer blankt rødbrune til svartge, med høye nerver, opptrevlet med alderen.
Størrelse 1-3 m
Andre som ligner  
Utbredelse I tettte bestander i sjøer og tjern, oftest noe næringsrikt.