Home

Skavgras

  Equisetum hyemale
Rough horsetail
Foto Kristin Vigander Holtnesskogen Hurum mai 2005 Foto Kristin Vigander Hurum mai 2005 Foto Kristin Vigander AK Åstad mai 2010
   
Latinsk navn  
Familie Equiesetaceae - Snellefamilien
Karakteristika Vokser av og til i store bestander. Stengel opprett, 4-6 mm tykk, 15-25-kantet. Slirer med mange sylspisse tenner som faller tidlig av.Noen hvitaktige tverrbånd blir sittende igjen. Det midtre hulrommet opptar ca 70 % av stengelbredden.
Størrelse 25-90 cm
Utbredelse Ganske sjelden på fuktig sand-, leir- eller torvjord. Skog, hei, myr, bekke- og elvekanter.
Andre som ligner  
 
Foto Norman Hagen Lom august 2004 Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander Mot Kolsåstoppen mars 2020
 
   
Foto Kristin Vigander Mot Kolsåstoppen mars 2020