Home

Skavgras

  Equisetum hyemale
Rough horsetail
Foto Kristin Vigander Holtnesskogen Hurum mai 2005 Foto Kristin Vigander Hurum mai 2005 Foto Kristin Vigander AK Åstad mai 2010
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Equiesetaceae - Snellefamilien
Karakteristika Vokser av og til i store bestander. Stengel opprett, 4-6 mm tykk, 15-25-kantet. Slirer med mange sylspisse tenner som faller tidlig av.Noen hvitaktige tverrbånd blir sittende igjen. Det midtre hulrommet opptar ca 70 % av stengelbredden.
Størrelse 25-90 cm
Utbredelse Ganske sjelden på fuktig sand-, leir- eller torvjord. Skog, hei, myr, bekke- og elvekanter.
Andre som ligner  
 
Foto Norman Hagen Lom august 2004 Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander Mot Kolsåstoppen mars 2020
 
   
Foto Kristin Vigander Mot Kolsåstoppen mars 2020