Home

Skjellrot

Lathraea squamaria
Toothwort
Foto Kristin Vigander Jar mai 2003 Foto Kristin Vigander Jar mai 2003 Foto Kristin Vigander Jar mai 2005
Latinsk navn Lathraea kommer fra et ord som betyr skjell, squamaria = skjellaktig
Familie Snylterotfamilien
Karakteristika Flerårig helparasitt, mangler klorofyll, kjøttaktig, blekfiolett eller rødlig urt med grov, skjellet jordstengel. Overjordisk stengel opprett, enkel, til å begynne med bøyd i toppen, har skjellaktige blad. Blomstene sitter tett langs det meste av stengelen i en akslignende, ensidg klase.
Størrelse 10-20 cm
Andre som ligner
Utbredelse Mange forekomster langs Oslofjorden, Sand i Rogaland samt Hordaland. Ellers Østlandet fra Spangereid i Vest-Agder til Fåberg i Oppland,
Foto Tove Hafnor Dahl Alve april 2008
Foto Kristin Vigander Versvika juni 05
Torommet kapselfrukt
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva mai 2014