Home

Skjoldblad

  Hydrocotyle vulgaris
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
 

Skjoldblad er rødlistet nær truet (NT) 2022

Latinsk navn  
Familie Araliaceae - bergflettefamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel krypende. Blad enkeltvis og langskaftet fra stengelen, skjoldformet, gulgrønne, glatte og rundtannet. Tydelige øreblad.
Høyde 10-50 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og vokested Strandeng, våt beitemark, våt eng i kyststrøk
 
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile, Danmark aug 2019. Blomster Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile, Danmark aug 2019. Blomster

 
   
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile, Danmark aug 2019. Med blomster