Home

Skogmarihånd

  Dactylorhiza fuchsii
Common Spotted-orchid
Foto Kristin Vigander TE Kilebygda juli 2003   Foto Kristin Vigander TE Kilebygda juli 2003
Latinsk navn orchis = testikkel
Familie

Orkidefamilien

Karakteristika

Lik flekkmarihånd, men grovere. Nedre blad med butt, avrundet spiss, Vanligvis 3-6 stengelblad. Leppe tydelig 3-fliket med stor midtflik.
Ofte flekkete blad, men kan også ha uflekkete.

Størrelse 25-60 cm
Andre som ligner Flekkmarihånd, engmarihånd
Utbredelse Ganske sjelden på frisk-fuktig kalkholdig jord.
Foto Kristin Vigander Italia Asiago juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Asiago juli 2004 Foto Kristin Vigander Tjernsrud juni 2013