Home

Skogskorn

Hordelymus europaeus
Wood barley
Foto Kristin Vigander Sverige Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Øland juni 2009
Den virtuelle flora
 

Skogskorn finnes ikke i Norge

 
Latinsk navn  
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika

Små tuer. Strå ru under akset. Nedre slirer med nedvendte hår. Blad ca 1 cm brede, med kraftig midtnerve under.

Størrelse 45-120 cm
Andre som ligner har et egenartet utseende, men kan muligens forveksles med hundekveke.granskog, rydningsfelt
Utbredelse Sjelden på frisk, næringsrik leir- eller moldjord. Lunder, bøkeskog,

Foto Kristin Vigander Sverige Øland juni 2009