Home

Skogskorn

Hordelymus europaeus
Wood barley
Foto Kristin Vigander Sverige Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Øland juni 2009
 
 

Skogskorn finnes ikke i Norge

 
Latinsk navn  
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika

Små tuer. Strå ru under akset. Nedre slirer med nedvendte hår. Blad ca 1 cm brede, med kraftig midtnerve under.

Størrelse 45-120 cm
Andre som ligner har et egenartet utseende, men kan muligens forveksles med hundekveke.granskog, rydningsfelt
Utbredelse Sjelden på frisk, næringsrik leir- eller moldjord. Lunder, bøkeskog,

Foto Kristin Vigander Sverige Øland juni 2009