Home

Skogstarr

Carex sylvatica
Wood sedge
Skogsstarr
Skov-Star

Foto Kristin Vigander Omberg Sverige juli 2013 Foto Kristin Vigander Omberg Sverige juli 2013 Foto Kristin Vigander Semsvann (Asker) august 2008
GRUPPE 5 SEKSJON STRIGOSAE
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika  
Utbredelse
Størrelse  
Andre som ligner
 
   
Foto Kristin Vigander Semsvann (Asker) august 2008