Home

Skogstjerne

Lysimachia europaea (Trientalis europaea)
Chickweed Wintergreen
Skogsstjärna
Skovstjerne
Metsätähti
Sjöstjarna
Foto Kristin Vigander Salten juli 2005   Frøhus. Foto Svein Hjelmeset
Den virtuelle flora
Latinsk navn Trientalis = tredjedel, kan bety at den er en tredjedels fot høy. , europaea = europeisk
Familie Nøkleblomfamilien
Karakteristika

Stengel snau. Blad øverst på stengelen, 3-8 cm lange, ulike store. 1-2 blomster på fine skaft, ofte 7-tallige, hvite. I fjellet iblant rødlige. Kapsel blågrå, kulerund, med mønster som en fotball.

Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner
Utbredelse Meget vanlig over hele landet.
 
Foto Kristin Vigander TR Kvæfjord juni 2012   Foto Kristin Vigander ØF Eløya, Larkollen mai 2015