Home

Skogvikke

  Vicia sylvatica
Wood Vetch
Foto Kristin Vigander juni 2009 Foto Kristin Vigander juni 2009 Foto Kristin Vigander juni 2009
   
Navn Vicia er det latinske navnet på vikke (fra vincio som betyr å binde), kan knyttes til slyngtrådene som binder planten opp av seg selv. Sylvatica - som hører til skogen.
Familie Fabaceae-Ertefamilien
Karakteristika Skogvikke er en flerårig, storvokst plante på 50-200 cm. Stengel snau, rund. Blad i par med fjærnervete småblad, oftest med klengetråd i spissen. 6-12 par småblad, øretråd med tenner. Klaser like lange som støttebladene, med 5-20 blomster. Begertenner korte. Krone 12-18 mm, hvit med fiolette årer. Planten har forgrenet slyngtråd og kan danne tette flettverk ut over skogbunnen. Unge skudd lukter og smaker av erter.
Størrelse 50-200 cmcm
Voksested Åpen skog eller skobryn. Trives best på tørr, næringsrik og veldrenert jord.
Utbredelse Kyst- og dalstrøk. Temmelig vanlig nord til Steigen, Nordland.
Forvekslingsarter Kan forveksles med gjerdevikke Vicia sepium og fuglevikke Vicia cracca før blomstring, men disse er også spiselige.
Spiselighet og bruk Blomst og unge skudd brukes i salater som garnityr.
 
 
Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Fornebu juni 2009