Home

Skredarve

Arenaria norvegica
Arctic SandwortSkeggsandi
 
Fra Islands flora

 

Skredarve er rødlistet nær truet (NT) 2022

Latinsk navn
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Underarter  
Andre som ligner
Utbredelse