Home

Skunkkala

  Lysichiton americanus
American Skunk-cabbage


Foto Kristin Vigander Skui mai 2017 Foto Kristin Vigander Skui mai 2017 Foto Kristin Vigander Skui mai 2017
  Den virtuelle flora.
   
Familie Myrkonglefamilien
Karakteristika Planten lukter vondt (am. skunk el. stinkdyr) , kalla betyr at den ligner på kala (Zantedeschia). Vi har å gjøre med en kraftig sumpplante, kjennetegnet med en kolbelignende blomsterstand omgitt av et gult hylsterblad. Kolbene sender ut en spesiell lukt som tiltrekker visse insekter, dermed foregår bestøvningen. Planten har lett for å så seg selv.
 
 
Foto Kristin Vigander Skui mai 2017 Foto Kristin Vigander Skui mai 2017