Home

Slåttestarr

  Carex nigra
Foto Kristin Vigander Lundeøya juli 2006 Foto Kristin Vigander Løvøya juni 2005 Foto Kristin Vigander Sveits Riederalp juli 2010
   
Familie Starrfamilien
Karakteristika Matter eller tuer. Slirer brune. Blad mørkegrønne, noe stive eller slakke, matte, 1-4 mm brede, med nedsenket midtnerve, kantene ruller seg mot oversiden når de tørker. Strå tynne. Akssamling avlang, av oftest ett hannlig toppaks og 1-3 smalt sylindriske hunnaks, sittende, eller det nederste kortskaftet. Nederste støtteblad langt og bladformet, men oftest kortere enn akssamlingen. Dekkskjell svarte med lys nerve.
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
Slåttestarr angrepet av sotsopp   Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 2007
 
 
Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016  
  Beste karakteren for slåttestarr (bortsett fra eget hannaks og to arr og størrelsen og matteformet vekst) er matte blågrønne bladoversider, mattere enn undersiden - det ekskluderer stivstarr, tuestarr og
kvasstarr, og dermed blir bare nordlandsstarr igjen blant dem som likner (jeg husker ikke helt denne karakteren for bunkestarr, men den er som regel grei pga de visne slirene nederst). Og både nordlandsstarr og bunkestarr er en god del større. (Jan Wesenberg)