Home

Slirestarr

Carex vaginata
Sheathed Sedge
Slidstarr
Fåkapslet Star
Tuppisara
Slíðrastör
Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Salten juli 2005
GRUPPE 5 SEKSJON PANICEAE
   
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Store tuer. Blad lange, lysegrønne, 2-5 mm brede. Strå slakke og lutende, kvasst trekantet, rue. Akssamling lang og brun, av avlange aks uten støtteblad. Hannblomst nederst i akset.
Utbredelse
Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhøi juli 2008 Foto Kristin Vigander TR Kvæfjord juli 2008
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014