Home

Småengkall

Rhinanthus minor
Yellow rattle
Ängsskallra
Liden Skjaller
Pikkulaukku
Lokasjóður
Foto Kristin Vigander Bøgaset august 2004 Foto Kristin Vigander Bøgaset august 2004 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Rhin = nese, anthos = blomst
Familie Orobanchaceae - Snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika

Stengel smal, enkel, eller med få greiner, iblant med mørke streker. Støtteblad og beger brungrønne. Krone ca 14 mm, gul, med rett rør, griffel stikker ikke ut. Tenner på overleppen knapt 1 mm, gule eller fiolette.

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Storengkall
Utbredelse, voksested Vanlig på åpen, frisk jord.
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Hvaler juni 2007 Foto Tove Hafnor Dahl AA Søm Arendal juli 2007
    Foto Kristin Vigander Island ved Blanda juli 2018