Home

Smånesle

  Úrtica urens
Small nettle
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006  
 

Smånesle er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn urtica kommer av urere = brenne, dioica = særbo.
Familie Neslefamilien
Karakteristika Sambu. Ettårig. Stengel ofte grenet. Blad lysegrønne, eggformet, grovtannet til fliket med endetann som er jevnlang med de andre. Mange lange brennehår, men få vanlige, korte hår. Hvert blomsternøste med både hann- og hunnblomster.
Sttørrelse 10-50 cm
Andre som ligner Stornesle
Utbredelse, voksested Tangvoll og sandstrand, ugress i åker og hage, i byer og på skrotemark. Tigligere nokså vanlig til spredd i det meste av landet, nå mer sjelden og særlig i byene og noen åkerområder sørpå, på tangvoller på sørvestlandet. Til 990 m på Dovre.
  Jan Wesenberg:
  Ovale blad, breiest på midten, på langt skaft, med lange tenner. Og korte blomsternøster, kortere enn bladskafta.