Home

Smånøkkel

Androsace septentrionalis

Grusviva
Fjeldarve
Ketonukki
Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 2004 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2005 Foto Kristin Vigander Otta juni 2010

Smånøkkel er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn andros = m ann, sakos = skjold, septentrionalis = nordlig
Familie Primulaceae - Nøkleblomfamilien
Karakteristika

Liten plante, ofte bare noen få centimeter høy, med en liten blomsterskjerm. Meget karakteristisk, kan vanskelig forveksles med noen annen. Spirer om høsten, overvintrer som bladrosett. Begynner å blomstre tidlig. Stengel ofte rødlig. Rosettblad med spredte tenner. Skjerm med 5-30 hvite/rosa blomster på ulike lange skaft. Kapsel lenger enn begeret.

Størrelse 5-25 cm
Utbredelse Sjelden, på sand eller grusjord
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander Gressholmen mai 2009 Foto Kristin Vigander Gressholmen mai 2009 Foto Kristin Vigander Gressholmen mai 2009
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander Gressholmen mai 2009 Foto Kristin Vigander OP Otta august 2012