Home

Småpiggknopp

Sparganium natans
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 
Latinsk navn  
Familie Typhaceae - dunkjevlefamilien
Karakteristika

Tynne stengler, oftest med 4-9 ledd. Blad ca 3 mm brede, flate fra grunnen, uten tydelig midtnerve. 2-3 grønne, oftest sittende hunnaks, alle skilt og i hjørne av stive, sprikende støtteblad. Det lengste støttebladet når som oftest ikke over akssamlingen. Ett eller av og til flere hannaks sitter et stykke ovenfor det øverste hunnakset. Pollentråd 3-4 mm.

Størrelse 5-30 cm
Utbredelse Vanngroper, tjern og stille småbekker, grøfter, litt næringsrikt. Nokså vanlig i lavlandet og dalfører i hele landet, men sjelden i Finnmark.
Andre som ligner