Home

Smårapp

  Poa pratensis ssp. subcaerulea
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006  
Latinsk navn subcaerulus = litt blå
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Grisne matter med lange underjordsrenninger og enslige, lave strå. Hele planten er ofte noe blådugget. Blad 1.5-2.5 mm brede, ofte med hår omkring slireåpningen. Bladskudd kommer ekstravaginalt. Topp bredt trekantet, grønn eller lyst blåfiolett, oftest med 3-5 grener i nederste kransen. Store småaks med lange, spisse ytteragner, omtrent jevnlange, begge 3-nervet.
Sttørrelse 10-30 cm
Andre som ligner  
Utbredelse, voksested Havstrandeng og strandberg, i innlandet på vannkanter og tun, setervoll og andre tråkksteder, på torvtak og i sørberg. Vanlig langs kysten i hele landet, mer spredd i innlandet.