Home

Småsøte

Comastoma tenellum

Lappgentiana
Spæd Ensian
Hentokatkero
Maríuvendlingur
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 
Latinsk navn  
Familie Gentianaceae - søterotfamilien
Karakteristika

Ett- eller toårig. Grenet fra grunnen med lange, bøyde og enblomstrete skaft. Beger med to smale og to litt bredere fliker. Krone lyst blåfiolett, 4-tallig, med butte sprikende fliker og med frynser i svelget.

Størrelse 3-10 cm
Utbredelse Tørr rabb, beitemark og slåtteeng, baserik grunn. Til 1600 m i OP Lom.
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander OP Sjoadalen aug 12 Foto Kristin Vigander OP Sjoadalen aug 12 Foto Kristin Vigander OP Sjoadalen aug 12